Означений та неозначений артиклі в англійській мові

Артикль в англійській мові (Article) – це слово, яке використовується для визначеності або невизначеності іменника в англійській мові, і по своїй суті являються спеціальними прикметниками. Є два різних типи артиклів: неозначений (a/an) та означений (the).

Означений і неозначений артиклі
Види артиклів

Неозначений артикль a/an

Неозначений артикль вживається лише у разі, коли слухач не знає яку саме річ ви маєте на увазі, або якщо це взагалі не важливо.

Неозначений артикль an стоїть перед злічуваним іменником в однині, що починається з голосної літери (a, i, e, o, u) або на голосний звук.

Наприклад:

an orange, an elephant, an apple, an issue, an element 

Неозначений артикль a стоїть перед злічуваним іменником в однині, що починається з приголосної. Наприклад:

a film, a cup, a stamp, a lamp, a window, a desk

Правила вживання неозначеного артикля

Неозначений артикль a або an використовується:

 • Перед злічуваними іменниками, що стоять в однині:
  • an orange – апельсин,
  • a stamp – штамп.
 • Перед мірами виміру:
  • a gallon – галон,
  • a dozen – дюжина.
 • Коли мова йдеться про роботу:
  • I am an architect. – Я архітектор.
  • She is a nurse. – Вона медсестра.
 • В стійких словосполученнях:
  • for a long time – протягом тривалого часу,
  • a lot of – багато,
  • a few – декілька, трохи,
  • at a time – за один раз,
  • in a hurry – у поспіху,
  • in a whisper – пошепки.

Означений артикль the

Означений артикль the може бути використаний безпосередньо перед злічуваним та незлічуваним іменником який може бути як в однині, так і в множині. Означений артикль вживається, коли слухачеві зрозуміло, яку саме річ ви маєте на увазі.

Правила вживання означеного артикля

Означений артикль використовується в наступних випадках:

 • Коли з контексту зрозуміло яку людину чи річ ми маємо на увазі: Kyiv is the capital of Ukraine. – Київ – столиця України.
 • Для позначення явища природи: The nights get shorter in the summer. – Влітку ночі стають коротшими.
 • Для позначення, що іменник є унікальним: The Dnipro River is near here. – Річка Дніпро тут не далеко.
 • Для позначення періоду часу: This song was very popular in the 2000s. – Ця пісня була дуже популярна в 2000-х роках.
 • Коли перед іменником стоїть прикметник у найвищому ступені: Peter is the strongest man in the world. – Пітер – найсильніша людина в світі.
 • Коли перед іменником знаходиться порядковий числівник: She is the third girl in this family. – Вона третя дівчинка у цій сім’ї.
 • Перед множиною, якщо мається на увазі всі члени якоїсь конкретної групи: She liked the presents he bought. – Їй сподобались подарунки, що він купив.
 • Перед словами following, only, very: In the following year they are going to Portugal. – Наступного року вони збираються поїхати в Португалію.
 • Перед назвами танців та музичних інструментів: the salsa, the piano.

Нульовий артикль

Артикль взагалі відсутній у наступних випадках::

 1. Якщо іменник знаходиться в множині, є абстрактним або незлічуваним:
  • She likes flowers.
  • He wants to drink juice.
 2. Перед назвами вулиць, країн та міст, а також перед прізвищами та іменами:
  • He lives in Hrushevsky Street in Kyiv.
 3. Перед назвою якоїсь однієї гори:
  • Everest is the highest mountain in the world.
 4. Перед назвами днів тижня, місяців та пір року:
  • She likes to ski in winter.
 5. Перед іменниками lunch, night, breakfast, morning, dinner, evening, hospital, day, school, prison:
  • They are going to go to school.
 6. Та у випадках, які були описані раніше у даній статті.

Важливі аспекти вживання артиклів

Тут ми розглянемо деякі інші правила використання означеного та неозначеного артиклів та випадки, коли артикль взагалі не вживається.

Спеціальні місця

Артикль не вживається у деяких стійких словосполученнях, які визначають місце. До цих місць належать:

 • to/at school – до/у школі
 • to/at university/college – до/в університеті/коледжі
 • at home – вдома
 • to/out of bed – до/з ліжка
 • to/at work – до/на роботі
 • to/in prison – до/у в’язниці
 • to/in hospital – до/ у лікарні
 • to/in church – до/у церкві

ПРИМІТКА: Вираз ‘go home’ вживається без артикля ‘the’ та без частки ‘to’, який вказує на напрямок.

Приклади:

 • Her son is at university but her daughter still goes to school. – Її син в університеті, але її дочка все ще ходить до школи.
 • They go to work by bus but they go home on foot. – Вони йдуть на роботу на автобусі, але додому йдуть пішки.
 • He was sent to prison for 8 years. – Він був відправлений у в’язницю на вісім років.

Транспорт

Артикль не вживається перед видами транспорту:

 • by bicycle – на велосипеді
 • by bus – на автобусі
 • by plane – на літаку
 • by train – на поїзді
 • by car – на машині

Приклади:

She hates travelling by bus. – Вона ненавидить подорожі на автобусі.
They like to fly by plane. – Їм подобається літати на літаку.

Географія

Артикль в англійській мові не вживається перед такими географічними назвами:

 • Континентів (Asia, Africa та ін.).
 • Країн (Ukraine, Germany, Italy та ін., – але виключенням є the United Kingdom, the United States, the Slovak Republic).
 • Міст та містечок (Kyiv, Paris, Bratislava та ін.).
 • Озер (Lake Synevyr, Lake Victoria та ін.).
 • Університетів (Oxford University та ін.).

Артикль вживається перед географічними назвами, у тих випадках, якщо це:

 • Назви морів та океанів (the Atlantic, the Mediterranean та ін.).
 • Назви гірських хребтів (the Tatras, the Himalayas та ін.).
 • Назви річок (the Dnipro, the Amazon та ін.).
 • Сторони світу (the West, the South, the East, the North).

Отже, перелічивши усі правила вживання артиклів в англійській мові, досить важливо їх запам’ятати та не робити помилок у подальшому вивченні мови та у спілкуванні. Також не забудьте звернути увагу на часи в англійській мові.

Означений та неозначений артиклі в англійській мові
4.5 (90.45%) 44