Класифікація частин мови в англійській

У всіх мовах є своя власна класифікація частин мови в залежності від наступних категорій: за категорією мови (запозичені, рідні), соціальними факторами та за фонологічними властивостями (багатоскладові, односкладові). Все це називається класами слів. Частини мови в англійській мові поділяються на два класи: відкриті та закриті. Більш детально про класи та частини мови, які необхідні для вивчення англійської мови, описані в таблиці.

Відкриті класи слівЗакриті класи слів
Іменники (nouns)
Прислівники (adverbs)
Дієслова (verbs), крім допоміжних
Вигуки (interjection)
Прикметники (adjectives)
Допоміжні дієслова (auxiliary verbs)
Сполучники (conjunctions)
Частки (particles)
Прийменники (prepositions)
Клітики (clitics)
Скорочення (contractions)
Займенники (pronouns)
Визначники (determiners)
Кількісні числівники (cardinal numbers)
Рахункові слова (measure words)

В англійській мові виділяють декілька традиційних частин мови, а саме:

Далі ми детально розглянемо та розберемо основні частини англійської мови для кращого розуміння.

Основні частини англійської мови

Основних частин мови в англійській є дев’ять, це: іменник, прислівник, дієслово, прийменник, прикметник, займенник, вигук, сполучник та артикль.

Приклади частин англійської мови
Основні частини англійської мови

Іменник

Є декілька типів іменників. Це власні назви, колективні та абстрактні імена, злічувані та незлічувані іменники, присвійні імена. Це може бути як людина, місце, тварина так і річ.

Іменники в англійській мові
Приклади іменників

Більше інформації про іменник в англійській мові дивіться за посиланням.

Прислівник

Прислівник описує характеристики дієслова, прикметника або іншого прислівника на задані питання, такі як: “Як?”, “Як часто?”, “Коли?”, “Де?”. Виділяють прислівники часу, місця, ступеня, міри та способу дії.

Прислівники в англійській мові
Приклади прислівників

Дієслово

Дієслово вказує на стан або дію якогось предмета. Існує три основних форми дієслова: інфінітив, минулий неозначений та дієприкметник минулого часу.

Дієслова в англійській мові
Список дієслів

Прикметник

Прикметники використовуються щоб описувати іменники. Більшість прикметників можуть бути використані перед іменниками або після дієслів, та відповідають на запитання “який”?

Прикметники в англійській мові
Приклади прикметників

Більше корисної інформації про прикметник в англійській мові шукайте за посиланням.

Прийменник

Прийменники це короткі слова, які, як правило, стоять перед іменниками, а іноді також перед герундієм. Виділяють прийменники часу (наприклад: at, in, on, by, for), прийменники місця (наприклад: over, to, into, from) та інші важливі прийменники (наприклад off, about, out of).

Прийменники в англійській мові
Приклади прийменників

Займенник

Займенники використовуються в заміну іменників. Виділяють декілька груп займенників:

 1. Зворотні (himself, themselves, ourselves).
 2. Особові (I, they, me, them).
 3. Вказівні (this, these, that, those).
 4. Питальні (which, who, whatever).
 5. Присвійні (mine, ours, her).
 6. Взаємні (one another, each other).
 7. Розділові (another, other).
 8. Неозначені (anyone, someone).
 9. Заперечні (neither, nothing).
 10. Універсальні (everything, all, everyone).
 11. Відносні (who, that).
Приклади займенників англійської мови
Приклади займенників

Детальніше про займенник в англійській мові дивіться за посиланням.

Вигук

Вигук – це слова або фрази, які виражають настрій або емоції. Інколи вони вживаються окремо, а інколи в більш виражених реченнях. Більшість м’яких форм вигуків позначаться лапками та відокремлюються комою, а в більш емоційних вигуках ставиться знак оклику.

Приклади вигуків:

InterjectionsВигуки
Hurray!
Well done!
Wow!
Oops.
Oh, no!
Ура!
Молодець!
Вау!
Ой.
Ой, ні!

Сполучник

Сполучники з’єднують фрази, речення та слова. Сполучники розрізняють за формою (складені, складні, похідні, прості) та за значенням (підрядні, сурядні).

Сполучники в англійській мові
Приклади сполучників

Артикль

Артикль – це частина мови, яка стоїть перед іменником та вказує на його визначеність або невизначеність. Існує три золотих правила використання артиклів.

 1. Коли мова йдеться про професію людини, то обов’язково вживається артикль a/an.
  Наприклад: She is a model. (Вона модель). He is an actor. (Він актор).
 2. Іменники в однині та злічувані іменники завжди мають артикль a/an або the.
 3. Незлічувані іменники та іменники в множині завжди вживаються без артикля.

Дізнайтеся більше цікавої інформації про артикль в англійській мові.

Класифікація частин мови в англійській
4.2 (83.87%) 31