Всі часи в англійській мові: правила та таблиці

Часи в англійській мові – це достатньо об’ємна частина усієї граматики, яка налічує 12 часових форм, та ще чотири додаткові групи Future in the Past, які наведені нижче в таблицях. Вони поділяються на чотири групи та чотири види часів.

Групи часів:Види часів:
  • Минулий.
  • Теперішній.
  • Майбутній.
  • Майбутній в минулому.
  • Неозначений.
  • Тривалий.
  • Доконаний.
  • Доконаний тривалий.

Вибір форми часу

Вибір форми часу в англійській мові, в якій потрібно сказати речення, залежить від того, як цю дію бачите саме ви. Нижче описані основні аспекти 16 часів англійської мові в таблицях. Більш детальну інформацію по кожному з часів ви можете дізнатись перейшовши за відповідним посиланням, які допоможуть детальніше розібратися в усіх нюансах та вивчити англійську мову.

Звичайні часи

ЧасКлючові словаФормаПриклад (стверджувальне речення)Приклад (заперечне речення)Приклад (запитальне речення)
Present Simple

(теперішній звичайний)

sometimes

seldom

regularly

always

every day

usually

often

Інфінітив.

Для she/he/it закінчення -s (-es)

I smile.

He smiles.

They speak.

She speaks.

You go.

She goes.

I do not smile.

He does not smile.

They don’t speak.

She doesn’t speak.

(do not – don’t
does not – doesn’t)

Do I smile?

Does he smile?

Do they speak?

Does she speak?

Do you go?

Does she go?

Для теперішнього (звичайного) часу речення будуються за допомогою допоміжного дієслова to do, якщо дія повторюється, є постійною або послідовною та описує загальні факти та речі.

ЧасКлючові словаФормаПриклад (стверджувальне речення)Приклад (негативний)Приклад (запитальний)
Past Simple

(минулий звичайний)

last week

yesterday

the day before

a week ago

two years ago

in 1988

Правильні дієслова з закінченням -ed.

Неправильні
дієслова (2-га колонка)

I smiled.

He smiled.

They spoke.

She spoke.

You went.

She went.

I did not smile.

He did not smile.

They didn’t speak.

She didn’t speak.

(did not – didn’t)

Did I smile?

Did he smile?

Did they speak?

Did she speak?

Did you go?

Did she go?

Для минулого (звичайного) часу речення будуються за допомогою допоміжного дієслова did, якщо дія відбувалася в минулому.

ЧасКлючові словаФормаПриклад (стверджувальне речення)Приклад (негативний)Приклад (запитальний)
Future Simple

(майбутній звичайний)

in a year

tomorrow

next year

soon

next week

will + інфінітив

I will smile.

He will smile.

They‘ll speak.

Shell speak.

I will not smile.

He will not smile.

They won’t speak.

She won’t speak.

(will not – won’t)

Will I smile?

Will he smile?

Will they speak?

Will she speak?

Для майбутнього (звичайного) часу речення будуються за допомогою допоміжного дієслова will, якщо дія буде відбувалася в майбутньому. Дієслово shall вважається застарілим та вже не використовується в англійській мові, тому дієслово will застосовується для всіх осіб.

Тривалі часи

ЧасКлючові словаФормаПриклад (стверджувальне речення)Приклад (негативний)Приклад (запитальний)
Present Continuous

(теперішній тривалий)

at the moment

now

am/is/are +
інфінітив з -ing закінченням

I am eating.

He is eating.

They are sitting.

She is sitting.

I am not eating.

He is not eating.

They aren’t sitting.

She isn’t sitting.

(is not – isn’t

are not – aren’t)

Am I eating?

Is he eating?

Are they sitting?

Is she sitting?

Для теперішнього (тривалого) часу речення будуються за допомогою am, is, are, якщо дія відбувається саме під час моменту мовлення.

ЧасКлючові словаФормаПриклад (стверджувальне речення)Приклад (негативний)Приклад (запитальний)
Past Continuous

(минулий тривалий)

while

from 4 to 6

the whole day

at this moment

yesterday

the whole evening

was/were +
інфінітив з -ing закінченням

I was eating.

He was eating.

They were sitting.

She was sitting.

I was not eating.

He was not eating.

They weren’t sitting.

She wasn’t sitting.

(was not – wasn’t

were not – weren’t)

Was I eating?

Was he eating?

Were they sitting?

Was she sitting?

Для минулого (тривалого) часу речення будуються за допомогою дієслів was/were, якщо дія відбувалася в минулому протягом певного періоду часу.

ЧасКлючові словаФормаПриклад (позитивний)Приклад (негативний)Приклад (запитання)
Future Continuous

(майбутній тривалий)

while

from 4 to 6

the whole weekend

at this time tomorrow

on Saturday morning

will be + інфінітив з -ing закінченням

I will be eating.

He will be eating.

They will be sitting.

She will be sitting.

I will not be eating.

He will not be eating.

They won’t be sitting.

She won’t be sitting.

(will not – won’t)

Will I be eating?

Will he be eating?

Will they be sitting?

Will she be sitting?

Для побудови речення в майбутньому (тривалому) часі використовують дієслово will be, якщо дія буде тривати протягом певного часу в майбутньому.

Доконані часи

ЧасКлючові словаФормаПриклад (позитивний)Приклад (негативний)Приклад (запитання)
Present Perfect

(теперішній доконаний)

ever

today

since

never

up to now

this week

already

just

have/has + правильне дієслово з закінченням -ed + неправильне дієслово (3-тя колонка)

have finished.

He has finished.

They have begun.

She has begun.

have not finished.

He has not finished.

They haven’t begun.

She hasn’t begun.

(have not -haven’t 

has not – hasn’t)

Have I finished?

Has he finished?

Have they begun?

Has she begun?

Для побудови речення в теперішньому (доконаному) часі використовують дієслова have або has, якщо дія відбулась до моменту мовлення та результат дії видно й досі.

ЧасКлючові словаФормаПриклад (позитивний)Приклад (негативний)Приклад (запитання)
Past Perfect

(минулий доконаний)

before

never

by 4 o’clock

after

already

by December

had + правильне дієслово з закінченням -ed 

+ неправильне дієслово (3-тя колонка)

I had finished.

He had finished.

They had begun.

She had begun.

I had not finished.

He had not finished.

They hadn’t begun.

She hadn’t begun.

(had not – hadn’t)

Had I finished?

Had he finished?

Had they begun?

Had she begun?

Для побудови речення в минулому (доконаному) часі використовують дієслова had, якщо дія відбулась до якогось конкретного моменту в минулому.

ЧасКлючові словаФормаПриклад (позитивний)Приклад (негативний)Приклад (запитання)
Future Perfect

(майбутній доконаний)

by the time

before

will have + правильне дієслово з закінченням -ed + неправильне дієслово (3 колонка)

I will have finished.

He will have finished.

They will have begun.

She will have begun.

I will not have finished.

He will not have finished.

They won’t have begun.

She won’t have begun.

(have not – haven’t 

has not – hasn’t)

Have I finished?

Has he finished?

Have they begun?

Has she begun?

Для побудови речення в майбутньому (доконаному) часі використовують дієслова will have, якщо дія завершилась до конкретного моменту чи до настання наступної дії в майбутньому.

Доконані тривалі часи

ЧасКлючові словаФормаПриклад (позитивний)Приклад (негативний)Приклад (запитання)
Present Perfect Continuous

(теперішній доконаний тривалий)

the whole day

for four hours

how long

for a long time

for one month

have/has been + інфінітив з -ing закінченням

I have been watching TV.

He has been watching TV.

They have been speaking.

She has been speaking.

have not been watching TV.

He has not been watching TV.

They haven’t been speaking.

She hasn’t been speaking.

(have not – haven’t

has not – hasn’t)

Have been watching TV?

Has he been watching TV?

Have they been speaking?

Has she been speaking?

В теперішньому тривалому (доконаному) часі речення будуються за допомогою дієслів has been та have been, якщо тривала дія відбувалась певний проміжок часу до моменту розмови.

ЧасКлючові словаФормаПриклад(позитивний)Приклад (негативний)Приклад (запитання)
Past Perfect Continuous

(минулий доконаний тривалий)

the whole day

for four hours

how long

for a long time

for one month

had been + інфінітив з -ing закінченням

had been watching TV.

He had been watching TV.

They had been speaking.

She had been speaking.

had not been watching TV.

He had not been watching TV.

They hadn’t been speaking.

She hadn’t been speaking.

(had not – hadn’t)

Had been watching TV?

Had he been watching TV?

Had they been speaking?

Had she been speaking?

В минулому тривалому (доконаному) часі речення будуються за допомогою дієслова had been, якщо якась певна дія розпочалась в минулому в певний момент і триває досі або закінчилась перед початком розмови.

ЧасКлючові словаФормаПриклад (позитивний)Приклад (негативний)Приклад (запитання)
Future Perfect Continuous

(майбутній доконаний
тривалий)

the whole day

for two years

how long

for a long time

will have been + інфінітив з -ing закінченням

I will have been watching TV.

He will have been watching TV.

They will have been speaking.

She will have been speaking.

I will not have been watching TV.

He will not have been watching TV.

They won’t have been speaking.

She won’t have been speaking.

(will not – won’t)

Will I have been watching TV?

Will he have been watching TV?

Will they have been speaking?

Will she have been speaking?

В майбутньому тривалому (доконаному) часі речення будуються за допомогою дієслова will have been, якщо якась певна подія розпочалась значно раніше конкретного моменту майбутньому і буде продовжуватись до певного часу.

Майбутній час в минулому

Утворення форм Future in the Past
Стверджувальна формаПитальна формаЗаперечна форма

Future Indefinite (Simple) in the Past

(майбутній простий час
з точки зору минулого)

Головне речення в Past Simple + іменник + would + дієслово

They said they would go to the cinema. – Вони сказали, що вони підуть в кіно.

Would + іменник + дієслово

Would they go to the restaurant? – Чи підуть вони до ресторану?

Головне речення в PS + іменник + would not + дієслово

Natali said she would not go to Lviv next week. – Наталі сказала, що не поїде у Львів наступного тижня.

Future Continuous
in the Past(майбутній тривалий час
з точки зору минулого)

Іменник + would be + дієслово в інфінітиві з закінченням -ing

She thought he would be working at that time. – Вона подумала, що він буде працювати в цей час.

Would + іменник + be + дієслово в інфінітиві з закінченням -ing

Would he be working at that time? – Чи буде він працювати в цей час?

Іменник + would not be + дієслово в інфінітиві з закінченням -ing

She hoped he would not be working at that time. – Вона надіялась, що він не буде працювати в цей час.

Future Perfect
in the Past(майбутній доконаний час
з точки зору минулого)

Іменник + would have + дієслово у 3 формі або з закінченням -ed

He hoped that they would have reached home before it go dark. – Він надіявся, що вони дістануться додому перед тим, як стемніє.

Would + іменник + have + дієслово у 3 формі або з закінченням -ed

Would they have finished their work by 12 o’clock? – Чи закінчать вони свою роботу до 12 години?

Іменник + would not have+ дієслово у 3 формі або з закінченням -ed

I said hin that I would not have finished my work by Friday. – Я сказав, що не закінчу свою роботу до п’ятниці.

Future Perfect Continuous
in the Past(майбутній тривалий доконаний
час з точки зору минулого)

Головне речення в Past Simple + іменник + would have been + дієслово з закінченням -ing

He said that by 9PM he would have been working for five hours. – Він сказав, що до 9 години вечора буде працювати вже 5 годин.

Would + іменник + have been + дієслово з закінченням -ing

Would he have been working by 9PM for 5 hours? – Чи буде він працювати до 9 години вечора вже 5 годин?

Головне речення в PS + іменник + would not have been + дієслово з закінченням -ing

He thought that he would not have been working for five hours by 9PM. – Він подумав, що не буде працювати 5 годин до 9 години вечора.

Ці чотири часові форми утворюються аналогічно існуючим формам Future з заміною will на would. Але на відміну від форм Future, служать для вираження дій, які являються майбутнім не по відношенню до моменту часу, а по відношенню до моменту який минув. Тобто для вираження майбутньої дії, про яку йшла мова в минулому.

Детальнішу інформацію про усі англійські часи дивіться за відповідними посиланнями.

Всі часи в англійській мові: правила та таблиці
4.6 (91.64%) 146