Ступені порівняння прикметників в англійській мові: правила утворення, таблиці

Ступені порівняння прикметників в англійській мові бувають трьох видів:

  1. Звичайний (Positive Degree). Позначає якість предмета, не порівнюючи його з іншим предметом, що має ті ж якості.
  2. Вищий (Comparative Degree). Показує на наявність більшої кількості якостей в порівнянні з подібним предметом. Часто при порівнянні використовується союз than (ніж хтось/щось).
  3. Найвищий (Superlative Degree). Вказує на вищу ступінь якості у того чи іншого предмета серед інших, що володіють тими ж якостями.

Ступені порівняння можуть мати лише якісні прикметники в англійській мові і їх значення може бути виражене в меншій або більшій мірі:

Strong (сильний – звичайна форма), – stronger (сильніший – вищий ступінь порівняння), – the strongest (найсильніший – найвищий ступінь порівняння).

В статті розглянемо правила їх утворення, оскільки кожен ступінь має свої особливості та наведемо приклади. Для більшої зручності інформація буде подана в таблицях.

Утворення ступенів порівняння англійських прикметників

Ступені порівняння прикметників утворюються простим способом, складним та винятками. Розглянемо кожен з них більш детально.

Простий спосіб

Для нього характерне додавання закінчення -er для утворення вищого ступені та закінчення -est – для найвищого. Таким способом утворюються односкладові та двоскладові прикметники, що мають закінчення -le, -ow, -er, -y. Для прикладу розглянемо таблицю:

Утворення вищого ступеня односкладових прикметників
Утворюється за допомогою суфікса -er.
Звичайна формаВищий ступіньПриклад
clean – чистийcleaner – чистішийShe thinks his house is cleaner than his garden.
Вона думає, що його будинок чистіший, ніж його сад.
easy – легкийeasier – легшийSometimes it is easier to agree than to argue.
Інколи легше погодитися, ніж сперечатися.
narrow – вузькийnarrower – вужчийStreets of my city are narrower than in Kyiv.
Вулиці мого міста вужчі, ніж в Києві.
Утворення найвищого ступеня односкладових прикметників
Утворюється за допомогою додавання суфікса -est та означеного артикля the.
Звичайна формаНайвищий ступіньПриклад
weak – слабкийthe weakest – найслабшийHe is the weakest sportsman in this competition.
Він найслабший спортсмен у цих змаганнях.
funny – смішнийthe funniest – найсмішнішийIt was the funniest day in my life.
Це був найсмішніший день у моєму житті.
near – близькийthe nearest – найближчийThe nearest pharmacy is two kilometres from here.
Найближча аптека знаходиться в двох кілометрах звідси.

Зверніть увагу!
Якщо слово в звичайній формі має закінчення -y, то для утворення вищого чи найвищого ступеня воно змінюється на -ie.
Якщо перед голосною стоїть приголосна, то вона подвоюється.

Складний спосіб

Цей спосіб утворення ступенів порівняння прикметників в англійській мові характерний для двоскладових та багатоскладових прикметників, які мають закінчення -ow, -ble, -some, -y, -er.

Щоб утворити вищий ступінь потрібно перед прикметником вставити слово more, а для найвищого – most та означеного артикля the. Для прикладу розглянемо таблицю:

Утворення вищого ступеня багатоскладових прикметників
Утворюється за допомогою слова more.
Звичайна формаВищий ступіньПриклад
expensive – дорогийmore expensive – дорожчийShe thought that these shoes were more expensive.
Вона думала, що це взуття було дорожчим.
tired – стомленийmore tired – більш втомленийHer daughter is more tired than her son.
Її дочка більш втомлена ніж син.
comfortable – зручнийmore comfortable – зручнішийCan he find more comfortable place to work?
Він може знайти більш зручне місце для роботи?
Утворення найвищого ступеня багатоскладових прикметників
Утворюється за допомогою слова most та означеного артикля the перед прикметником.
Звичайна формаНайвищий ступіньПриклад
serious – серйознийthe most serious – найсерйознішийThis is the most serious event in April.
Це найсерйозніша подія в квітні.
interesting – цікавийthe most interesting – найцікавішийIt was the most interesting book in her life.
Це була найцікавіша книга у її житті.
beautiful – гарнийthe most beautiful – найгарнішийShe is the most beautiful woman he have ever seen.
Вона найкрасивіша жінка, яку він коли-небудь бачив.
Таблиця ступенів порівняння англійських прикметників
Ступіні порівняння прикметників

Винятки з правил утворення

Існує ряд прикметників, які утворюють ступінь порівняння не за звичайними правилами, а мають власні форми. Наприклад:

Звичайна формаВищий ступіньНайвищий ступінь
good – хорошийbetter – кращийthe best – найкращий
bad – поганийworse – гіршийthe worst – найгірший
little – малийless – меншийthe least – найменший
many, much – багатоmore – більшеthe most – найбільший
old – старий (про вік)older – старішийthe oldest – найстаріший
old – старий (про старшинство)elder – старійшинаthe eldest – старший

Отже, узагальнюючи всю інформацію, таблиця ступенів порівняння прикметників в англійській мові з усіма способами утворення виглядає так:

Звичайна формаВищий ступіньНайвищий ступінь
highhigherthe highest
talltallerthe tallest
strongstrongerthe strongest
uglyuglierthe ugliest
bigbiggerthe biggest
hothotterthe hottest
sadsadderthe saddest
difficultmore difficultmost difficult

Це була уся необхідна інформація про ступені порівняння англійських прикметників, яку необхідно засвоїти.

Ступені порівняння прикметників в англійській мові: правила утворення, таблиці
4.2 (84.2%) 143