Future Continuous: утворення та вживання майбутнього тривалого часу в англійській мові

Майбутній тривалий час

Майбутній тривалий час в англійській мові – Future Continuous (Progressive) – це час, дія якого буде тривати протягом певного часу в майбутньому. Також він може бути використаний, щоб висловити припущення про певну майбутню діяльність.

Future Continuous зазвичай не використовується дуже часто, тому що його зазвичай можна замінити на Future Simple. Далі в статі ми розглянемо правила побудови різних типів речення, випадки, в яких доречно вживати майбутній тривалий час та наведемо приклади.

Утворення майбутнього тривалого часу

Для Future Continuous речення у стверджувальній формі формується, як і для всіх майбутніх часів, з використанням допоміжного дієслова will та to be з додаванням дієслова (в інфінітиві) з закінченням -ing. Скорочена форма слова will виглядає так: ‘ll.

Для позначення маркерів часу, слід вживати наступні допоміжні слова:

Допоміжні словаПереклад
at this time tomorrow/next week/month/yearв цей час завтра/наступного тижня/місяця/року
this eveningцього вечора
when…коли…
the whole weekendвсі вихідні
tomorrow/next month at (5, 7, 9) o’clockзавтра/ наступного місяця о (5, 7, 9) годині
on Saturday morningв суботу вранці

Наприклад:

  • I will be calling you at midnight. – Я подзвоню тобі о півночі.
  • She will be studying tomorrow at 3 p.m. – Вона буде вчитися завтра о третій годині.
  • They‘ll be fishing at this time tomorrow. – Вони будуть рибалити в цей час завтра.

Заперечна форма

Для побудови такого типу речень правила ті ж самі, як і для стверджувального, тільки з додаванням до допоміжного дієслова will частки not. Скорочена форма виглядає так: won’t. Наприклад:

  • I will not be calling you at midnight. – Я не подзвоню тобі о півночі.
  • She won’t be studying tomorrow at 3 p.m. – Вона не буде вчитися завтра о третій годині.
  • They‘ll not be fishing at this time tomorrow. – Вони не будуть рибалити в цей час завтра.

Питальна форма

При побудові в Future Continuous питального речення, will ставиться на початок. Наприклад:

  • Will you be calling me at midnight. – Ти подзвониш мені о півночі?
  • Will she be studying tomorrow at 3 p.m. – Буде вона вчитися завтра о третій годині?
  • Will they be fishing at this time tomorrow. – Будуть вони рибалити в цей час завтра?

Правила побудови речень в Future Continuous

Вживання Future Continuous

У цьому розділі детально описані всі випадки, в яких використовується майбутній тривалий час в англійській мові та розглянуто приклади речень.

1 – Дія, перервана у майбутньому

Вживання майбутнього тривалого часу

Використовуйте майбутній тривалий час, щоб вказати, що більш довша дія в майбутньому буде переривати коротшу за часом дію. У даному випадку часто вживають слово when.

Наприклад:

She will be listening to music when he will be arrives tonight. – Вона буде слухати музику, коли він приїде вночі.
He will be sleeping when I will be calling him. – Він буде спати коли я йому зателефоную.

2 – Конкретний час переривання дії в майбутньому

Вживання майбутнього тривалого часу

У цьому випадку майбутній тривалий час вживається, щоб позначити довготривалість дії, яка буде або не буде відбуватися в майбутньому. Наприклад:

Tomorrow at 9 AM, I am going to be eating breakfast. – Завтра о 9 годині ранку я збираюся їси сніданок.
Next Monday at 7 PM, we won’t be playing football. – Наступного понеділка о 7 годині вечора ми не будемо грати у футбол.

Зверніть увагу! На відміну від Future Simple, який використовується щоб показати що дія буде починатися або закінчуватися в майбутньому, Future Continuous акцентує саме на час, коли буде перервана якась дія.

3 – Паралельні дія в майбутньому

Вживання майбутнього тривалого часу

Цей час також використовується для побудови речень, в яких одночасно відбуваються дві паралельні дії. Наприклад:

We will be walking in a park when he will be sleeping. – Ми будемо гуляти в парку, коли він спатиме.
Tonight we‘ll be eating dinner, discussing our plans, and having a good time. – Сьогодні ввечері ми будемо вечеряти, обговорювати свої плати та гарно проводити час.

4 – Передача атмосфери

Future Continuous в англійській мові використовується і для передачі ряду паралельних дій для опису атмосфери в певний момент в майбутньому. Наприклад:

When they arrive at the party, everybody is going to be celebrating. Some will be talking. Others are going to be dancing. Several people are going to be drinking beer and a few people will be eating pizza. They always do the same thing. – Коли вони прийдуть на вечірку, усі будуть святкувати. Дехто буде спілкуватися, а інші будуть танцювати. Деякі люди будуть пити пиво, а декілька людей буде їсти піцу. Вони завжди роблять одне і те ж саме.

Запам’ятайте! Як і всі майбутні часи, Future Continuous не може бути використаний в реченнях які починаються з таких виразів: unless, if, before, when, after, as soon as, by the time та інші. В таких випадках використовується Present Continuous.

Це були всі випадки, в яких доречно використовувати майбутній тривалий час. Сподіваємось, що цю інформацію ви засвоїте легко, та не будете допускати помилок при побудові речень у Future Continuous.

Future Continuous: утворення та вживання майбутнього тривалого часу в англійській мові
4.8 (95.56%) 9