Future Simple: утворення та вживання майбутнього часу в англійській мові

Future Simple або майбутній простий час вказує на те, що якась певна дія буде відбуватися в майбутньому. Майбутній час в англійській мові має дві різних форми: “will” та “be going to”.

Хоча ці форми можуть бути взаємозамінні, вони доволі часто висловлюють два різних значення. Спочатку вони можуть здаватися абсурдними, але з часом та практикою їх відмінності стануть більш зрозумілими.

Далі ми розглянемо правила утворення Future Simple у питальних, стверджувальних та заперечних реченнях, наведемо приклади та пояснимо відмінності “will” і “be going to”

Утворення майбутнього часу

Як уже згадувалось раніше, майбутній простий час в англійській мові утворюється за допомогою дієслова will з додаванням дієслова в інфінітиві. Раніше для першої особи однини та множини використовували дієслово shall, але зараз воно вважається застарілим та майже не використовується.

Приклади утворення часу для стверджувального речення дивіться в таблиці:

I will speak with you someday.Я поговорю з тобою колись.
They will play football.Вони пограють у футбол.
He’ll call me.Він мені зателефонує.
I’ll (I will) do my homework.Я зроблю свою домашню роботу.

В Future Simple, як і в інших часових формах, є свої допоміжні слова, які вказують що дія відбуватиметься саме в майбутньому. Наприклад:

 • tomorrow – завтра;
 • next week (year, day, summer) – наступного тижня (року, дня, літа);
 • in three (five, ten) days/months – через три (п’ять, десять) днів/місяців;
 • in 2018 (2023) year – у 2018 (2023) році.
Простий майбутній час
Простий майбутній час

Заперечна форма

Для побудови заперечного речення також використовується will, але з додаванням частки not. Скорочена форма виглядає так: won’t. Приклади наведені в таблиці:

I’ll not buy that car.Я не буду купувати ту машину.
They will not offend you.Вони не будуть тебе ображати.
She won’t call you.Вона не буде телефонувати тобі.
He won’t come.Він не приїде.

Питальна форма

Для утворення питального речення в Future Simple використовують дієслово will. З нього починається запитання, якщо не передбачено використання додаткового питання. Наприклад:

Will you merry me?Ти вийдеш за мене?
Will he go with her?Він піде з нею?
What will you do tomorrow?Що ти будеш завтра робити?
Will they go to church next Sunday?Вони підуть до церкви наступної неділі?

Для відповіді на запитання використовуються такі вирази:

ПитанняПозитивна відповідьНегативна відповідь
 Will you see him tomorrow?Yes, I will. No, I won’t.
 Will she call you?Yes, she will call me. No, she will not call me.
 Will she make breakfast? Yes, she will. No, she will not.

Використання Future Simple

У цьому розділі будуть наведені випадки в яких є доречним вживання майбутнього часу в англійській мові, а саме “will” та “be going to”. Наведені приклади допоможуть вам використовувати Future Simple у своїй розмовній мові.

Майбутній простий час в англійській мові

1 – Добровільний акт

Часто майбутній простий час використовується при відповіді на якесь прохання про допомогу, або коли ми самі просимо нам допомогти. Наприклад:

He will send you the information. – Він пришле тобі інформацію.
Will you make breakfast? – Ти приготуєш сніданок?

2 – Обіцянки в майбутньому

Вживання “will” передбачає, що людина обіцяє виконати якусь дію в майбутньому. Наприклад:

She promise she won’t tell them about that situation. – Вона обіцяє, що не розкаже їм про ту ситуацію.
He will call you when he arrive. – Він зателефонує тобі, коли приїде.

3 – Миттєва реакція на дію

В цьому випадку майбутній простий час використовується як відповідь на чиєсь прохання або коли треба відреагувати на певну дію. Наприклад:

Will they help me? – Вони мені допоможуть?
Yes, they will. – Так.

4 – Перерахування певних послідовних дій

У цьому випадку Future Simple вживається для перерахування послідовних дій, які повторюються та будуть відбуватися в майбутньому. Наприклад:

They will call him and tell him this news. – Вони йому зателефонують і розкажуть цю новину.
He’ll come home and go to bed. – Він прийде додому і ляже спати.

Важливо пам’ятати

В Future Simple не завжди зрозуміло який варіант використання співрозмовник мав на увазі. Часто є більше ніж один спосіб, щоб інтерпретувати думку розмови.

Як і всі майбутні форми часу, простий майбутній час не може починатися з таких виразів, як: when, before, after, while, as soon as, unless, by the time, if та інші. В цих випадках вже використовується Present Simple. Якщо речення починається або закінчується з одного із цих виразів, то друга частина речення вживається у майбутньому простому часі.

Наприклад:

Правильне реченняНеправильне речення
When you arrive tonight, we will go to the cinema.When you will arrive tonight, we will go to the cinema.
If you give me your phone number, I’ll call you.If you will give me your phone number, I’ll call you.
He will bye flowers, if he earn money.He will bye flowers, if he will earn money.

“Will” чи “Be going to”Майбутній простий час

У цьому розділі ми розберемось в яких випадках доречніше вживати will, а в яких be going to, якщо мова йде про майбутній простий час в англійській мові. Be going to (do) перекладається як “збиратися щось зробити” в майбутньому. Де слово “be” змінюється в залежності від особи на:

 • am для I,
 • is для he, she, it,
 • are для we, they.

I am going to do something. – Я збираюся щось зробити.
She is going to call you. – Вона збирається тобі зателефонувати.
They are going to plat football. – Вони збираються грати у футбол.

Розглянемо певну ситуацію для прикладу.

У Майка зламався стілець. Він звертається з проханням до свого батька:

 • Mike: My chair was broken. Can you repair it for me? – Мій стілець зламався. Ти можеш мені його відремонтувати?
 • Father: Okay, but I can not do it now. I will repair tomorrow. – Добре, але зараз я цього зробити не можу. Я відремонтую завтра.

Ми використовуємо will коли вирішили щось зробити на час розмови. Батько не знав про зламаний стілець, до моменту розмови.

Пізніше. Мати Майка звертається до свого чоловіка:

 • Mother: Can you repair Mike’s chair? It was broken. – Ти можеш відремонтувати стілець Майка? Він зламаний.
 • Father: Yes, I know. He told me. I am going to repair it tomorrow. – Так, я знаю. Він сказав мені. Я збираюсь відремонтувати його завтра.

Ми використовуємо going to коли вже вирішили щось зробити. Батько Майка вже вирішив полагодити стілець до того моменту, коли його дружина заговорила з ним.

 Інші особливості вживання

Going to та will використовуються у випадках, коли ми думаємо що щось має відбутися в майбутньому:

Do you think George will get the job? – Ти думаєш Джордж отримає роботу?
Oh Mike, it’s already 6 o’clock. We are going to be late. О Майк, вже шоста година. Ми запізнимося.

Ми також використовуємо going to (не will) коли є щось в нинішній ситуації, що має відбутися в майбутньому (особливо у найближчому) і співрозмовник у цьому впевнений. Наприклад:

Look at those black clouds! It is going to rain. – Подивись на ті чорні хмари! Збирається на дощ.
She feels terrible. I think she is going to be sick. – Вона почуває себе жахливо. Я думаю вона захворіє.

Не слід використовувати will у такого типу ситуаціях.

Це були усі випадки та правила вживання майбутнього часу в англійській. Запам’ятати їх не важко, головне більше практикуватися для швидшого засвоєння матеріалу.

Future Simple: утворення та вживання майбутнього часу в англійській мові
4.3 (85%) 36