Основи граматики английскої мови

Граматика англійської мови – це ціла система правил побудови словоформ та з’єднання слів у реченні, до якої належать частини мови, часи, структура речень та пунктуація. Під час застосування правил на практиці, ви навчитесь контролювати правильність вашої мови. Саме завдяки вивченню граматики з усіма її тонкощами, ви на крок наблизитесь до оволодіння англійської мови в цілому. Нижче наведений весь перелік необхідного матеріалу для вивчення англійської мови для початківців та граматики в цілому..

Часи в англійській мові

Часи в англійській мові поділяються на чотири групи: прості, тривалі, доконані та тривалі доконані.

До групи простих (звичайних) часів відносяться:

 • Future Simple – звичайний майбутній.
 • Past Simple – звичайний минулий.
 • Present Simple – звичайний теперішній.
 • Future in the Past Simple – звичайний майбутній в контексті минулого.

До групи тривалих часів відносяться часи, дія яких відбувається в якийсь конкретний проміжок часу, а саме:

 • Future Continuous – продовжений майбутній.
 • Past Continuous – продовжений минулий.
 • Present Continuous – теперішній продовжений.
 • Future in the Past Continuous – продовжений майбутній в контексті минулого.

До групи перфектних (доконаних) часів, дія яких відбулась до конкретного моменту і є результат цієї дії, відносяться:

 • Future Perfect – майбутній перфектний.
 • Past Perfect – минулий перфектний.
 • Present Perfect – теперішній перфектний.
 • Future in the Past Perfect – перфектний майбутній в контексті минулого.

До групи перфектних (доконаних) тривалих часів, дія яких розпочалась, тривала певний проміжок часу і закінчилась, або продовжує тривати та є результат такої дії, відносяться:

 • Future Perfect Continuous – майбутній перфектний продовжений.
 • Past Perfect Continuous – минулий перфектний продовжений.
 • Present Perfect Continuous – теперішній перфектний продовжений.
 • Future in the Past Continuous – майбутній перфектний продовжений в контексті минулого.

Частини мови

Англійська граматика включає в себе не тільки різноманітні часи, але ще й частини мови, які теж досить важливо знати для правильної побудови речення. Частини мови в англійській мові поділяються на:

Перелік частин англійської мови
Частини англійської мови

Більш детальну інформацію про усі складові граматики англійської мови ви зможете дізнатися у відповідних рубриках або за посиланнями, натиснувши на необхідний час або частину мови.

Структура речень

Що ж до самої структури англійського речення, то граматика передбачає певний порядок слів в залежності від типу речення.

Виділяють наступні типи речень:

 • В залежності від висловлювання:
  • Питальні – вони поділяються на загальні, спеціальні, розділові та альтернативні.
  • Розповідні.
  • Наказові.
  • Окличні.
 • За структурою:
  • Прості – поділяються на непоширені та поширені речення.
  • Складнопідрядні.
  • Складносурядні.

Більш розгорнуто про ці типи речень з порядком слів у них ви можете дізнатись за відповідними посиланнями.

Пунктуація

Більшість розділових знаків англійської мови вживаються так само як у в українській. Перелік усіх знаків пунктуації та правила їх використання ви можете дізнатися тут.

Однак, існує ряд відмінностей у використанні коми, оскільки в англійській мові вона зустрічається в реченнях значно рідше. Розглянемо їх детальніше.

Комами відокремлюються:

 • Сурядні речення.
 • Тільки ті означальні підрядні речення, які несуть описовий характер.
 • Обставинні підрядні речення, що стоять перед головним.
 • Вставні речення.
 • Речення з переліком та перед сполучником end.

Комами не відокремлюються:

 • Додаткові підрядні речення.
 • Дієприкметникові звороти.

Це всі основні елементи граматики англійської мови, які потрібно вивчити. Оскільки без знання цих важливих азів, ви не зможете рухатись далі у вивченні цієї мови. Тільки регулярне та постійне вивчення мови, її повторення та тренування на практиці, дозволить вам спілкуватися англійською як рідною мовою.

Основи граматики английскої мови
4.3 (86.15%) 26