Поняття іменника в англійській мові

Іменник в англійській мові (Noun) – це частина мови, яка позначає предмет, місце, дію або істоту, та відповідає на питання хто? або що?. Іменники можуть бути в множині та однині. В цій статті ми розглянемо усі види іменників, в тому числі злічувані та незлічувані іменники та за допомогою прикладів розберемося яка між ними різниця.

Іменник в англійській мові
Види іменників: 1 – власні, 2 – абстрактні, 3 – загальні, 4 – збиральні, 5 – злічувані, 6 – незлічувані, 7 – гендерні, 8 – в однині, 9 – в множині

Види іменників

В англійській мові є декілька видів іменників, які розрізняються за: граматичною формою, лексичним значенням та за словотворенням.

Словотворення іменників

За словотворенням іменники поділяються на:

 • Simple Nouns (прості)
 • Derived Nouns (похідні)
 • Compound Nouns (складні)

До простих іменників належать ті, що не мають суфіксів та префіксів у своєму складі.
Наприклад:

city – місто, book – книга, boy – хлопчик

До похідних іменників належать ті, що у своєму складі мають префікси та суфікси. Серед найпоширеніших суфіксів виділяють наступні:

-er (-ar, -or): actor – актор, worker – працівник
-ant (-ent): student – студент, assistant – асистент
-ity: sincerity – щирість, activity – діяльність
-dom: wisdom – мудрість, freedom – свобода
-ion (-ation): examination – перевірка, connection – зв’язок
-ness: kindness – доброта, darkness – темрява
-hood: neighbourhood – сусідство, childhood – дитинство
-ship: relationship – взаємовідношення, friendship – дружба
-ment: agreement – згода, government – уряд

До складних іменників належать ті, що складаються із двох та іноді із більшої кількості слів. Наприклад:

Слово tooth (зуб) та слово paste (паста) об’єднуються в одне toothpaste (зубна паста). Слово class (клас) та room (кімната) об’єднуються в classroom (класна кімната).

Складні іменники можуть бути також утворені з наступних комбінацій слів:

Noun (іменник)+Noun (іменник)toothpaste (зубна паста)
Preposition (прийменник)+Noun (іменник)underground (метро)
Adjective (прикметник)+Noun (іменник)monthly ticket (місячний проїзний квиток)
Verb (дієслово)+Noun (іменник)swimming pool (басейн)
Preposition (прийменник)+Verb (дієслово)output (вихід)
Noun (іменник)+Verb (дієслово)haircut (стрижка)
Adjective (прикметник)+Verb (дієслово)dry-cleaning (хімчистка)
Noun (іменник)+Preposition (прийменник)hanger on (поплічник, посіпака, прихвостень)

Ці дві частини можуть бути записані кількома способами:

 1. Два слова об’єднуються в одне, наприклад: bed + room = bedroom.
 2. Два слова об’єднуються через дефіс, наприклад: check-in.
 3. Два слова записуються окремо, наприклад: full moon.

Лексичне значення іменників

Іменники за лексичним значенням поділяються на:

 • Proper Nouns (власні)
 • Common Nouns (загальні)

Власні іменники в англійській мові, які ще називають власними іменами, які являють собою імена предметів, явищ, місцевостей та одиничних понять. До них також відносяться назви днів тижня, місяців, свята та власні імена.

Всі власні іменники починаються з великої літери. Якщо назва складається з кількох слів, то всі вони теж обов’язково починаються з великої літери, крім прийменників, артиклів та сполучників, вони є виключенням.

Власні іменники поділяються на:

 • Особисті імена, прізвища, псевдоніми, клички тварин, прізвиська. Наприклад: Taras Shevchenko, Eva, Mary.
 • Географічні поняття: регіони, селища, міста, країни, моря, океани, ріки, пустелі, гори. Наприклад: the Dnipro, Ukraine, the Atlantic Ocean.
 • Астрономічні назви: Mars, the Sun, Venus.
 • Назви вулиць, готелів, журналів, площ, музеїв, товарів, кораблів. Наприклад: the British Museum, the New York Times, Richmond Park.
 • Назви днів тижня та місяців: December, August, Saturday, Monday.
 • Мови та національності: Spanish, English, Ukrainian.
 • Назви свят: Halloween, New Year, Thanksgiving Day, Christmas.

До загальних іменників відносяться назви понять, осіб, категорій предметів та решта іменників, які поділяються на:

 • Абстрактні, що позначають явища, події, почуття, стан та ін. Наприклад: peace, love.
 • Збірні поняття, які означають одне ціле (злічувані): a crowd, a family.
 • Назви неістот та істот (злічувані): a flower, a girl, a table.
 • Речовини та матеріали (незлічувані): water, juice, snow, milk.

Злічувані та незлічувані іменники

В англійській мові абсолютно всі загальні іменники поділяють на: злічувані та незлічувані.

Злічувані іменники

Злічувані іменники мають дві форми: однину та множину. До злічуваних іменників, які знаходяться в однині, відносяться одна особа або річ. Наприклад: an idea (ідея), a cup (чашка), a wish (бажання), an orange (апельсин). До злічуваних іменників в множині, відносяться особи або речі, які можна перерахувати за кількістю. Наприклад: ideas, cups, wishes, oranges.

Злічувані іменники в однині обов’язково вживаються з визначником або артиклем.

that cup, my wish, an idea, the book

До злічуваних іменників в множині зазвичай додається закінчення -s.

school – schools, girl – girls, friend – friends

Множина іменників в англійській мові утворюється ще декількома способами, які описані нижче.

Якщо іменники закінчуються на -ss, -ch, -x, -es, -sh, то форма множини буде мати закінчення -es.

class – classes, watch – watches, box – boxes, wish – wishe

Коли іменник закінчується на -y перед яким знаходиться приголосна, то форма множини буде мати закінчення -ies

country – countries, lady – ladies, party – parties

… але якщо іменник закінчується на -y перед яким стоїть голосна, то форма множини буде мати закінчення -s.

day – days, boy – boys, play – plays

Деякі іменники мають свою, відмінну від звичайних, форму множини, наприклад:

man (чоловік)men (чоловіки)
mouse (миша)mice (миші)
child (дитина)children (діти)
goose (гусак)geese (гуси)
foot (ступня)feet (ступні)
tooth (зуб)teeth (зуби)
crisis (криза)crises (кризи)
woman (жінка)women (жінки)

Якщо іменник закінчується на -fe або -f, то для форми множини це закінчення змінюється на -v та додається закінчення -es, яке в таких випадках буде читатись як [z].

leaf (лист) – leaves (листя), wife (дружина) – wives (дружини), thief (грабіжник) – thieves (грабіжники), knife (ніж) – knives (ножі)

Деякі іменники зберігають в множині форму однини, а саме:

deer (олень)deer (олені)
salmon (лосось)salmon (лососі)
means (засіб)means (засоби)
fish (риба)fish (риби)
sheep (вівця)sheep (вівці)
swine (свиня)swine (свині)
bison (бізон)bison (бізони)
aircraft (літак)aircraft (літаки)

Також слід пам’ятати, що перед іменниками в множині артикль в англійській мові не вживається.

Незлічувані іменники

Деякі іменники в англійській мові являються незлічуваними, тобто такими, які ми не можемо буквально порахувати за кількістю. Незлічувані іменники не використовуються в множині та не вживаються з неозначеними артиклями.

До незлічуваних іменників відносяться:

 • Речовини: water (вода), wine (вино), bread (хліб), iron (залізо), salt (сіль).
 • Діяльність: help (допомога), travel (подорож), work (робота).
 • Людські почуття або якості: anger (злість), cruelty (жорстокість), happiness (щастя), honesty (правдивість), pride (гордість).
 • Абстрактні поняття: beauty (краса); fun (веселощі), life (життя).

Перед незлічуваними іменниками ми можемо вживати the, some, her, any, much, his, this та інші, але не можна використовувати a/an.

Багато іменників можуть бути як злічувані, так і незлічувані. Зазвичай це різні за значенням слова. Наприклад:

She has beautiful hair (у неї гарне волосся). В даному випадку волосся – це незлічуваний іменник. There is a hair in her cup (в її чашці волосся). У цьому випадку йдеться про одну єдину волосину.

Є деякі іменники, які в англійській мові зазвичай незлічувані, хоча в інших мовах вони злічувані, а саме:

newsновиниpermissionліцензія
furnitureустаткуванняweatderпогода
behaviourрозвитокinformationінформація
sceneryландшафтadviceпорада
accommodationпритулокbaggageбагаж
troubleбідаworkпраця
breadхлібprogressпрогрес
trafficперевезенняtravelподорож

Всі ці слова є незлічуваними, отже вони не можуть використовуватись з неозначеним артиклем та бути в однині.

Деякі іменники відносяться до збірних понять (груп людей, тварин або речей) і являються як одниною так і множиною, наприклад:

flock – безладaudience – аудиторія
family – сім’яteam – команда
company – товориствоmedia – медіа
committee – дорученняcrew – екіпаж
government – адміністраціяgroup – група
army – арміяgang – банда
enemy – ворогpublic – суспільство
herd – натовпregiment – полк
staff – персонал

Цю групу іменників ми можемо використовувати і в однині і в множині:

My family is very dear to me. I have a large family. They are very dear to me.

Якщо незлічуваний іменник потрібно перелічити, то для цього використовуються наступні вирази:

a piece of…, pieces of…, a bit of…, bits of…, an item of…, items of… 

 • She had six separate items of luggage. – Вона мала шість окремих предметів багажу.
 • This is a useful piece of equipment. – Це користа частина обладнання.

Отже, злічувані та незлічувані іменники в англійській мові потребують особливої уваги для вивчення. Тільки роз’яснивши всі нюанси вживання іменників ви з легкістю зможете використовувати їх у вашій розмовній англійській мові без помилок.

Поняття іменника в англійській мові
4.9 (98.18%) 22