Past Continuous: утворення та вживання минулого тривалого часу в англійській мові

Past Continuous, що з української перекладається як минулий тривалий час в англійській мові, вживається щоб показати що певна дія в минулому відбувалася протягом якогось визначеного проміжку часу. На відміну від Past Simple, в реченнях для даного часу характерне чітке вираження проміжку часу або це має бути зрозуміло з контексту речення.

Далі ми розглянемо в яких випадках доцільно вживати Past Continuous, принципи його утворення та приклади побудови різних типів речення.

Формування часу

Головне правило при побудові стверджувального речення полягає в тому, що до дієслова, який виражає дію, додається закінчення -ing, а допоміжне дієслово to be вживається в минулому часі: was – для I, he, she, it та were – для you, they, we.

Для позначення маркерів часу використовують такі допоміжні слова:

СловоПереклад (значення)
at (6, 10, 4) o’clockо (6, 10, 4) годині
whileв той час коли, як
whenколи щось відбувалось (виконувалась якась дія)
from 2 to 4 on Mondayз 2 до 4 в понеділок

Наприклад:

  • They were playing football at 9.30 last morning. – Вони грали у футбол минулого ранку о 9.30.
  • This time last year she was living in Italy. – В цей час минулого року вона проживала в Італії.

Заперечна форма

Для утворення речення у заперечній формі, застосовуються ті ж правила, що й для стверджувального, але з додавання частки not до допоміжного дієслова (was/were not). Скорочені форми виглядають так: weren’t, wasn’t. Наприклад:

  • They were not playing football at 9.30 last morning. – Вони не грали у футбол минулого ранку о 9.30.
  • He wasn’t working at 11.30 last night. – Він не працював о 11.30 минулої ночі.

Питальна форма

Як і будь-яке питальне речення, у минулому тривалому часі в англійській мові використовуються ті ж правила, а саме поставлення допоміжного дієслова was/were на початок запитання. Але не забувайте, якщо в питанні присутнє додаткове питальне слова, то вона обов’язково повинно стояти перед допоміжним дієсловом. Наприклад:

  • What were they doing at 9.30 yesterday? – Що вони робили вчора о 9.30?
  • What was you doing when I phoned you? – Що ти робив, коли я тобі телефонував?
  • Was he sleeping when she waited him? – Він спав, коли вона чекала його?
Питання в минулому тривало часі
Приклади побудови питальних речень

Випадки вживання Past Continuous

У цьому розділі ми детально розглянемо випадки вживання минулого тривалого часу в англійській мові та на прикладах покажемо доречність його використання.

1 – Дія, перервана в минулому

Вживання Past Continuous

Минулий тривалий час використовується, щоб вказати, що певна дія, яка відбувалася в минулому, була перервана. Пам’ятайте, що це повинна бути тривала перерва в часі. Якщо потрібно позначити коротшу за часом дію, то використовуйте Past Simple. Наприклад:

Tom was waiting for us when we got off the plane. – Том чекав нас, коли ми вийшли з літака.
I was sleeping when he called. – Я спав, коли він подзвонив.
While we where having the picnic, it started to rain. – У той час як у нас був пікнік, почався дощ.

When і while в past continuous

2 – Дія з прив’язкою до часу

Вживання Past Continuous

В даному випадку Past Continuous використовується, щоб позначити дію, яка відбулася в минулому з прив’язкою до якогось конкретного часу.

Важливо зазначити, що час Past Simple використовується, щоб показати коли почалась або закінчилась певна дія. В той час коли для минулого тривалого часу важливий сам момент часу, коли дія була перервана.

Наприклад:

Last morning at 8 AM, we were eating breakfast. – Вчора о 8 годині ранку ми снідали.
Two days ago at this time they were playing football. – Два дні тому у цей час вони грали у футбол.

3 – Паралельні дії

Вживання Past Continuous

Past Continuous також використовують, щоб сказати що в минулому паралельно відбувались дві дії. Досить часто для таких речень використовується допоміжне слово while.

Наприклад:

While Emma was reading, Tom was listening to music. – У той час як Емма читала, Том слухав музику.
We were eating dinner, discussing our plans and having a good time. Ми вечеряли, обговорювали свої плани та гарно проводили час.

4 – Передача атмосфери

В англійській мові часто використовується ряд паралельних дій для опису атмосфери в певний час в минулому. Для цього також вживається Past Continuous. Наприклад:

When he walked into his office, several people were talking on the phones, some were busily typing, customers were waiting to be helped and the boss was yelling directions. One customers was waving his hands and yelling at a secretary. Others were complaining to each other about the bad service. – Коли він увійшов до свого офісу, кілька людей говорили по телефону, деякі друкували, клієнти чекали щоб їм допомогли, а бос на всіх кричав. Один клієнт розмахував руками та кричав на секретаря. Інші скаржились один одного про погане обслуговування.

5 – Передача роздратування та повторюваних дій

Вживання Past Continuous

Вживання минулого тривалого часу в англійській мові зі словами “constantly” або “always” висловлює думку про те, що певні речі, які часто трапляються в минулому, є дратівливими або шокуючими. Ці слова в реченні повинні стояти між допоміжним дієсловом (was/ were) та дієсловом з -ing закінченням. Концепція дуже схожа на вираз “used to” тільки з негативним відтінком. Наприклад:

They were constantly talking. They annoyed everyone. – Вони постійно говорили. Вони всіх дратували.
He was always coming to class late. – Він завжди запізнювався.

Тепер ви знаєте більше про використання Past Continuous в англійській мові, та зможете розширити свій запас знань як при розмові з іноземцем, так і для власного розвитку.

Past Continuous: утворення та вживання минулого тривалого часу в англійській мові
4.4 (88.75%) 16