Present Continuous: особливості утворення теперішнього тривалого часу в англійській мові

Теперішній тривалий час в англійській мові (Present Continuous) застосовується для побудови речень, дія яких відбувається саме в момент мовлення і є тривалою. В цій статті ми розглянемо особливості його утворення, випадки вживання, а також наведемо приклади речень.

Особливості утворення Present Continuous

Теперішній тривалий час
Формула часу

Як говорилось раніше, Present Continuous використовується, щоб сказати що щось відбувається в момент мовлення. Стверджувальне речення у Present Continuous будується з використанням допоміжного дієслова to be (am, is, are) та дієслова з “інговим” (-ing) закінченням. Момент мовлення може виражатися за допомогою прислівника або словосполучень:

  • now – зараз;
  • at the moment – в даний момент;
  • at present – наразі.

Для прикладу розглянемо таблицю:

Tom is driving to work.Том їде на роботу.
I am studing now.Зараз я вчуся.
They are having a bath.Вони приймають ванну.
We are speaking at the moment.В даний момент ми спілкуємося.

Заперечена форма

В заперечній формі діють ті ж правила, що й для стверджувального речення, тільки з додаванням до допоміжного дієслова (am, is, are) частки not. Наприклад:

  • Tom is not driving to work now. – Том не їде на роботу зараз.
  • They are not having a bath at the moment. – Вони не приймають ванну в даний момент.
  • I am not studing now. – Зараз я не вчуся.

Питальна форма

Для побудови питального речення у Present Continuous необхідно помістити на початок допоміжне дієслово. Якщо в реченні використовується додаткове питання, то воно стоїть перед допоміжним дієсловом. Приклади питальних слів наведені у таблиці:

Питальні слова
Who? – Хто?Whose? – Чий?
What? – Який? Що?How? – Як?
When? – Коли?Which? – Який? Котрий?
Why? – Чому?Where? – Куди? Де?
Whom? – Кого?How much? – Скільки? (незлічувані)
How many? – Скільки? (злічувані)

Приклади питальних речень:

  • Are you feeling okay? – Ти почуваєш себе добре?
  • Is she working today? – Вона сьогодні працює?
  • What are they doing? – Що вони роблять?

Приклади коротких відповідей:

Позитивна відповідь (так)Негативна відповідь (ні)
Yes, I am.No, I am not.
Yes, he/she/it is.No, he/she/it is not.
Yes, we/you/they are.No, we/you/they are not.

Випадки вживання Present Continuous

У цьому розділі ми розглянемо випадки, коли доречно використовувати теперішній тривалий час в англійській мові, кожен з яких детально розберемо та наведемо приклади.

1 – Дія відбувається зараз

Вживання теперішнього тривалого часу

Зазвичай теперішній тривалий час використовується щоб висловити свою думку, що саме в цей момент часу відбувається або не відбувається якась дія. Наприклад:

She is not watching TV. She is reading her book. – Вона не дивиться телевізор. Вона читає книжку.
He is sitting. He is not standing. – Він сидить. Він не стоїть.

2 – Більш тривалі дії в теперішньому часі

Вживання теперішнього тривалого часу

В англійській мові слово now (зараз) також може мати й більш ширше значення та означати: у цьому році, у цьому столітті, сьогодні, в цю секунду і т.д. Інколи Present Continuous вживається, щоб сказати що ми знаходимося в процесі виконання більш тривалої дії, яка й досі триває і є ще незавершеною.

Наприклад:

I am reading the book Tom Sawyer. – Я читаю книжку Том Сойєр.
I am not reading any books right now. Я не читаю ніяких книг зараз.

3 – Найближче майбутнє

Вживання теперішнього тривалого часу

Інколи Present Continuous в англійській мові вживається щоб показати що щось відбудеться або не відбудеться в найближчому майбутньому. В такому випадку потрібно обов’язково зазначити час події. Наприклад:

She is meeting some friends after work. – Вона зустрінеться з деякими друзями після роботи.
They are not going to the restaurant tonight. Вони не збираються в ресторан сьогодні ввечері.

4 – Повторення дій з негативним відтінком

Вживання теперішнього тривалого часу

Теперішній тривалий час з такими словами як “constantly” – постійно, та “always” – завжди висловлює ідею про те, що щось дратівливе або шокуюче постійно відбувається.

Зверніть увагу на те, що сенс речень подібний до Present Simple, але з негативними емоціями.

Та не забудьте поставити слова constantly або always між допоміжним дієсловом (am, is, are) та дієсловом з закінченням -ing. Наприклад:

They are always coming to class late. – Вони завжди запізнюються.
They are constantly talking. I wish they would shut up. – Вони постійно розмовляють. Я б хотів аби вони замовкнули.

Це були усі можливі варіанти використання Present Continuous в англійській мові. Вам лише необхідно детально їх розібрати, запам’ятати та не забувати практикуватися у реальному житті.

Present Continuous: особливості утворення теперішнього тривалого часу в англійській мові
4.7 (93.55%) 31