Present Perfect: утворення та вживання теперішнього тривалого часу в англійцській мові

Теперішній тривалий час в англійській мові – Present Perfect – цей час описує подію, котра завершилась в період мовлення або відбувалася в минулому, але є актуальною зараз. Тобто ця подіє має безпосереднє відношення до сьогодення. Слід запам’ятати, що чітка вказівка часу не вживається! З цим часом можуть виникнути труднощі в засвоюванні, оскільки для нас він не є типовим, як наприклад Present Simple.

Щоб відповісти на всі питання які виникли, нижче ми детально розберемо як утворюється Present Perfect в англійській мові, у яких випадках він вживається та наведемо приклади.

Утворення теперішнього тривалого часу

Формула теперішнього доконаного часу

Для Present Perfect речення у стверджувальній формі формується за допомогою дієслів has (для he/she/it) та have (I/you/we/they) з додаванням до нього закінчення -ed. Якщо використовується неправильне дієслово, то воно вживається у 3 формі. Скорочена форма виглядає так: they’ve, I’ve та інші.

При побудові речення можна використовувати слова-маркери, які наведені в таблиці:

Допоміжні словаПереклад
neverніколи
everбудь-коли
justщойно
alreadyвже
so farдосі
onceодного разу
beforeперед тим, як
many timesбагато разів
yetвже/ще не (в залежності від того, питальне речення чи заперечне)

Приклади речень:

  • They have just finished their homework. – Вони щойно закінчили робити домашнє завдання.
  • She has started playing football already. – Вона вже почала грати у футбол.
  • Tom has done the work. – Том зробив цю роботу.

Утворення Present Perfect

Заперечна форма

Для побудови такого типу речень правила ті ж самі, як і для стверджувального, тільки з додаванням до допоміжного дієслова have/has частки not. Скорочена форма має наступний вигляд: haven’t/hasn’t.

Приклади речень:

  • They have not finished their homework yet. – Вони ще не закінчили свою домашню роботу.
  • She hasn’t started playing football yet. – Вони ще не почали грати у футбол.
  • Tom has not done the work. – Том не зробив роботу.

Питальна форма

При формуванні речення у Present Perfect допоміжні дієслова has/have стоять на початку речення.

Наприклад:

  • Have they just finished their homework? – Вони тільки що закінчили домашню роботу?
  • Has she started playing football already? – Вона вже почала грати у футбол?
  • Has Tom done the work? – Чи зробив Том цю роботу?

Вживання Present Perfect

У цьому розділі ми розглянемо випадки, коли доречно використовувати теперішній доконаний час в англійській мові, кожен з яких детально розберемо та наведемо приклади.

1 – Не визначений момент часу перед теперішнім

Теперішній доконаний час вживається, щоб сказати що певна дія відбулася в невизначений час до моменту мовлення. Тобто сам час виконання не важливий.

Зверніть вагу, що у Present Perfect заборонено вживання маркерів часу (last month, at that moment, yesterday, when I wasa kid та інші).

Зате можливе використання неспецифічних виразів, таких як: never, so far, many times, yet, several times та інші.

Наприклад:

I think she has met him once before. – Мені здається вона бачилась з ним раніше.
Have you read the book yet? – Ви вже прочитали цю книжку?
We have seen that cartoons two times. – Ми бачили той мультфільм два рази.

2 – Дія, яка відбувається до теперішнього моменту

У теперішньому доконаному часі також можна використовувати змішані дієслова (Mixed Verbs) та ті, які не є довготривалими (Non-Continuos Verbs) щоб показати, що якась певна дія почалась у минулому та триває й дотепер. Найхарактерніші фрази, які можна використовувати у Present Perfect – це since Friday, for ten minutes, for two weeks та інші.

Приклади речень:

We have has cold for ten days. – У нас застуда вже десять днів.
He has been in London for eight months. – Він знаходиться у Лондоні вже вісім місяців.
I have loved chocolate sins I was a littele girl. – Я люблю шоколад ще з дитинства.

Незважаючи на те, що в Present Perfect, як правило, обмежується вживанням недовготривалих дієслів (Non-Continuos Verbs) та змішаних (Mixed Verbs), все ж інколи допускається вживання таких слів як study, work, teach, навіть якщо вони не є неперервними дієсловами.

Present Perfect: утворення та вживання теперішнього тривалого часу в англійцській мові
3.9 (78.6%) 43