Як утворюється теперішній простий час в англійській мові Present Simple

Теперішній час в англійській мові або Present Simple – найпростіший час з усіх наявних. Він використовується щоб показати регулярність дії, яка виконується часто, постійно або з певною періодичністю. Далі ми розберемо деякі правила утворення часу в англійській мові для початківців та наведемо приклади його використання.

Утворення часу

Теперішній простий час в англійській мові утворюється за допомогою іменника з додаванням до нього дієслова. Але варто пам’ятати, що для третьої особи однини (she, he, it) у стверджувальному реченні до дієслова додається закінчення -s. У випадку, якщо дієслово має закінчення -s, -o, -sh, -x, -ss або -ch, то воно зміниться на -es.

Для прикладу розглянемо таблицю.

I live in Odessa.Я живу в Одесі.
He lives in Odessa.Він живе в Одесі.
She lives in Lviv.Вона живе у Львові.
She wishes me luck.Вона бажає мені удачі.
They live in Lviv.Вони живуть у Львові.

Також слід мати на увазі, що деякі дієслова змінюють свою форму або закінчення для he/she/it, а саме у разі, якщо дієслово закінчується на -y то воно змінюється на -i з додаванням -s або -es, наприклад:

I/we/you/theyHe/she/it
havehas
dodoes
carrycarries
stadystadies
gogoes
Таблиця правил для третьої особи однини
Правила зміни закінчення для третьої особи однини

Заперечна форма

Для заперечного речення існують два допоміжних дієслова: do – для I/we/you/they та does – для he/she/it до яких додається частка not. Наприклад:

Стверджувальне реченняЗаперечне речення
I likeМені подобаєтьсяIdo not
(don’t)
likeМені не подобається
We doМи робимоWedoМи не робимо
He doesВін робитьHedoes not
(doesn’t)
doВін не робить
She worksВона працюєSheworkВона не працює

Зверніть увагу, для третьої особи однини у заперечному реченні закінчення -s та -es не додається.

Речення у заперечній формі для теперішнього часу

Питальна форма

Для побудови питального речення також використовуються допоміжні дієслова do та does, яке в реченні зазвичай має стояти на початку. Лише у випадках, коли є допоміжне запитання (наприклад Why – чому, How often – як часто, What – що, How much – як багато), то слова do/does в реченні стоять одразу після них. Для прикладу розглянемо таблицю.

Dotheyusually
often
likemusic?
Wheredoyour friendslive?
Doweworkon Saturday?
How oftendotheywashtheir hair?
Whatdoyour parentsdoat weekends?
DoesPeterplayfootbal?
How muchdoesitcostto fly to Paris?
Whatdoesthis wordmean?

Зверніть увагу! У питальному реченні, для третьої особи однини, до дієслова закінчення -s та -es не додаються, тому що при побудові такого речення використовується допоміжне – does.

Для відповіді на запитальне речення використовують такі короткі відповіді:

Yes,I/we/you/theydo.No,I/you/we/theydon’t.
he/she/itdoes.he/she/itdoesn’t.

Do they smoke? No, they don’t. – Вони курять? Ні.
Does she live in Lviv? Yes, she does. – Вона живе у Львові? Так.

Використання Present Simple

У цьому розділі ми розглянемо способи утворення та вживання теперішнього простого часу. Нижче наведені усі способи з прикладами та роз’ясненнями.

1 спосіб – повторення дій

Вживання теперішнього часу

У цьому варіанті час використовується щоб показати, що якась певна дія виконується постійно або повторюється. Така дія може бути як хобі або звичка, які відбуваються надто часто, так і певна щоденна справа. У такому випадку частіше за все використовуються такі допоміжні слова, як always, often, usually. Наприклад:

She plays tennis. – Вона грає в теніс.
He always forgets his keys. – Він постійно забуває свої ключі.
The bus leaves every morning at 7 o’clock. – Автобус від’їжджає кожного ранку о 7 годині.

2 спосіб – узагальнення та факти

Вживання теперішнього часу

Теперішній простий час також може вказувати на певний факт, і зовсім не важливо чи він правдивий. При побудові такого речення роблять узагальнення щодо предмета або людини. Наприклад:

Rabbits love carrots. – Кролики полюбляють моркву.
Kyiv is in Ukraine. – Київ знаходиться в Україні.
New York is a small city. Нью-Йорк – маленьке місто (і не важливо, що цей факт не відповідає дійсності).

3 спосіб – запланована дія в найближчому майбутньому

Вживання теперішнього часу

Теперішній простий час також може бути використаний для позначення запланованої дії, яка має обов’язково відбутися у найближчому майбутньому. Найчастіше Present Simple вживається, коли мова йде про громадський транспорт та його розклад, хоча інші заплановані події теж мають місце бути. Наприклад:

The bus leaves tonight at 9 PM. – Автобус від’їжджає сьогодні о 9 годині вечора.
The party starts at 10 o’clock. – Вечірка розпочинається о 10 годині.
When does lessons begin tomorrow? – Коли завтра починаються уроки?

4 спосіб – дія, що відбувається зараз

Вживання теперішнього часу

Present Simple також вживається, щоб позначити що певна подія не відбувається або відбувається саме в цей момент. Зверніть увагу, що в цьому випадку можливе використання лише тих дієслів, які не означають дії що можуть продовжуватись і утворювати тривалий час. Також заборонено вживання змішаних груп дієслів, які ще називають Mixed Verbs. Наприклад:

He has his passport in his hand. – У нього є свій паспорт у руці.
She is here. – Вона тут.
He does not need help now. – Зараз йому не потрібна допомога.

Ось і всі нюанси теперішнього простого часу в англійській мові. Вам лише необхідно запам’ятати, вивчити їх, як і всі інші англійські часи, та далі вдосконалювати свої знання у вивченні цієї мови.

Як утворюється теперішній простий час в англійській мові Present Simple
4.6 (92.08%) 53