Поняття прикметника в англійській мові: його види, функції та порядок у реченні

Прикметники в англійській мові використовуються щоб описувати іменники, та відповідають на питання чий? який?, тобто це частина мови в англійській, яка є самостійною і не змінюється за родами. У реченні ця частина мови повинна стояти перед іменником, якщо він присутній.

She has a black dress. – Вона має чорне плаття.
They saw a very interesting film last night. – Вони бачили дуже цікавий фільм минулого вечора.

Іноді перед іменником може бути використаний більше ніж один прикметник:

He is a nice intelligent young man. – Він хороший розумний чоловік.

Будова прикметників

Прикметники за будовою поділяються на:

 1. Simple Adjectives (прості).
 2. Derived Adjectives (похідні).
 3. Compound Adjectives (складні).

Прості прикметники характерні відсутністю префіксів та суфіксів:

 • Old – старий.
 • Tall – високий.
 • Young – молодий.
 • Strong – сильний.

Похідні прикметники, на відміну від простих, характерні наявністю у своєму складі префіксів та суфіксів:

 • Unhappy – нещасливий.
 • Reasonable – резонний.
 • Mindless – безглуздий.

Суфікси та префікси, з якими використовуються прикметники в англійській мові наведені в таблиці:

Суфікси
СуфіксПрикладПереклад
-ywindyвітряний
-ablechangeableмінливий
-ouscourageousсміливий
-alcentralцентральний
-lymonthlyмісячний
-antimportantважливий
-arydocumentaryдокументальний
-lesspowerlessбезсильний
-edannoyedроздратований
-iveactiveактивний
-enmistakenпомилковий
-ishSpanishіспанський
-fulpeacefulмирний
-ichistoricісторичний
-ibleaccessibleдоступний
Префікси
ПрефіксПрикладПереклад
ir-irregularнеправильний
un-unimportantневажливий
dis-disrespectfulнешанобливий
in-incompleteнедосконалий
im-immortalбезсмертний
il-illogicalнелогічний

Складні прикметники, на відміну від попередніх, мають два або більше кореня:

 • 300-page book – 300-сторінкова книга.
 • Man-eating alligator – алігатор-людожер.
 • Well-know writer – відомий письменник.

Види прикметників

За своїм значенням прикметники в англійській мові поділяються на відносні (Relative Adjectives) та якісні (Qualitative Adjectives). Далі розглянемо кожен з них окремо.

Відносні та якісні прикметники
Види прикметників

Відносні прикметники

Вони не мають ступенів порівняння та описують якість предметів через їх відношення до часу, матеріалів, зв’язку та місця:

 • Italian girl – італійська дівчина.
 • Poland language – польська мова.
 • Wooden window – деревне вікно.

Часто в англійській мові іменники виступають в ролі відносних прикметників, їх ще називають іменниками-визначниками, які в реченні стоять перед іменником, до якого вони відносяться:

 • Winter sports – зимові види спорту.
 • Homeless canteen – їдальня для безпритульних.
 • Football match – футбольний матч.

Порядок в реченні

У випадках, коли в реченні потрібно використати декіПерелік прикметниківлька прикметників перед іменником, для їх природного звучання є певна послідовність їх розташування:

 1. Визначник або артикль (that, the/a).
 2. Думка або оцінка чогось або когось (handsome, cute, wonderful).
 3. Розмір (small, long).
 4. Вік (ancient, young, old).
 5. Форма (oval, square).
 6. Колір (purple, red, orange).
 7. Походження (Ukrainian, Spaniard, Chinese).
 8. Матеріал (plastic, wooden, artificial).
 9. Призначення (sleeping).

Для прикладу розглянемо наступні речення:

He is a very intelligent young man. – Він дуже розумний молодий чоловік.
She has a high-quality red dress. – У неї є червона сукня високої якості.

Прикметники, які мають вищий або найвищий ступінь, в реченні мають стояти перед іншими прикметниками:

That was the oldest Roman coin we have never seen before. – То була найстаріша римська монета, яку ми коли-небудь бачили.

Функції прикметників у реченні

В англійській мові прикметник може відігравати роль іменної частини складного присудка або означення. В першому випадку прикметник повинен стояти в реченні за присудком:

This dress is old. – Це плаття старе.

В другому випадку прикметник повинен стояти в реченні перед іменником:

We have bought a new sofa for our house. – Ми купили новий диван для нашого будинку.

Часом прикметники вживають в якості вступного слова в реченнях:

Interesting, I have never read that fascinating book. – Цікаво, я ніколи не читав таку захоплюючу книгу.

В іншій статті ми розглянемо ступені порівняння прикметників в англійській мові та особливості їх утворення.

Поняття прикметника в англійській мові: його види, функції та порядок у реченні
3.9 (78.75%) 16