Групи займенників в англійській мові

Займенники в англійській мові (Pronouns) – це слова, які замінюють певні іменники з метою запобігання їх повторення в реченні. Займенники вказують на ознаки, предмети, але не називають їх та відповідають на запитання чий? хто? що?

Займенники за своїм значенням поділяються на наступні групи:

 • Особові.
 • Відносні.
 • Питальні.
 • Розділові.
 • Присвійні.
 • Вказівні.
 • Універсальні.
 • Заперечні.
 • Зворотні.
 • Взаємні.
 • Невизначені.

Далі розглянемо усі групи займенників окремо та детально розберемося в правилах їх використання.

Особові займенники

Особові займенники (Personal Pronouns) мають категорії числа, відмінку та особи. Нижче в таблиці вони наведені у називному та об’єктному відмінку.

Person (особа)Case (відмінок)
Nominative Case (називний відмінок)Objective Case (об’єктний відмінок)
Singular (однина)першаI – яme – мені, мене
другаyou – тиyou – тобі, тебе
третяhe – вінhim – йому, його
третяshe – вонаher – їй, її
третяit – воноit – йому, його
Plural (множина)першаwe – миus – нам, нас
другаyou – виyou – вам, вас
третяthey – вониthem – їм, їх

Ми використовуємо he/him, щоб звернутися до чоловіка і she/her, щоб звернутися до жінки. Якщо мова йдеться про неживий предмет, то ми використовуємо it. Також слід запам’ятати, що з великої літери завжди пишеться перша особа однини, а саме I (я).

This is Julia. She is my sister. – Це Джулія. Вона моя сестра.
Do you know her? – Ти її знаєш?

Називний відмінок особових займенників

Називний відмінок особового займенника зазвичай відіграє роль підмета.

Наприклад:

 • I like your dress. – Мені подобається твоє плаття.
 • You are late. – Ти запізнився.
 • He is me husband. – Він мій чоловік.
 • It is raining. – Дощить.
 • She is on holiday. – Вона перебуває у відпустці.
 • We live in Ukraine. – Ми живемо в Україні.
 • They are going to London. – Вони збираються в Лондон.

Об’єктний відмінок особових займенників

Об’єктний відмінок особових займенників використовується:

 • В якості об’єкта дієслова:
  I can see you. – Я можу вас бачити.
  Can you help me? – Можете допомогти мені, будь ласка?
  I saw her in town today. – Я бачив її в місті сьогодні.
 • Після прийменників:
  Give it to him. – Дайте йому це.
  Why are you looking at her? – Чому ти так дивишся на неї?
  He is waiting for you. – Він чекає на тебе.

Присвійні займенники

Присвійні займенники в англійській мові (Possessive Pronouns) відображають певний зв’язок предмета з особою або його приналежність до цієї особи. Розрізняють дві групи: абсолютні та прилягаючі. Нижче в таблиці наведені приклади цих двох груп.

Особові займенники (Personal Pronouns)Присвійні займенники (Possessive Pronouns)
ПрилягаючіАбсолютні
Singular (однина)Imymine – моя, моє, мій, мої
youyouryours – твоя, твоє, твій, твої
hehishis – його
sheherhers – її
ititsits – його, її
Plural (множина)weourours – наша, наше, наш, наші
youyouryours – ваша, ваше, ваш, ваші
theytheirtheirs – їх

Запам’ятайте, що до займенників в абсолютній формі завжди додається закінчення -s. Ми також можемо використовувати присвійні займенники замість словосполучення.

Наприклад:

Is that Julia’s book?No, it is [my book].абоNo, it is mine.
Whose dress is this?Is it [your dress]?абоIs it yours?
Her dress is red, [my dress] is yellow.Her dress is red,mine is yellow.

Присвійні займенники виконують функцію означення, додатка або підмета, вони завжди вживаються в кінці речення або можуть бути використані після прийменника of. Наприклад:

Julia is one of my daughters. – Джулія одна з моїх дочок.
Або Julia is a daughter of mine. Джулія моя дочка.

Вказівні займенники

Вказівні займенники (Demonstrative Pronouns) завжди вказують на предмет або особу. В таблиці наведені займенники та їхні форми.

Near (поруч)Far (далеко)
Singular (однина)this (це, ця, цей)that (те, та, той)
Plural (множина)these (ці)those (ті)

Займенники this та these

Як видно з таблиці займенники this та these ми використовуємо з прив’язкою до іменника в однині/множині до речей або людей, які знаходяться поблизу нас. Наприклад:

This is a nice cup of coffee. – Це чудова чашка кави.
Whose coats are these? – Чиї це пальта?

Також ці займенники використовуються щоб представити людину, наприклад:

This is David. – Це Девід.
These are my parents, Irma and Mike. – Це мої друзі, Ірма та Майк.

Зверніть увагу!
Ми не говоримо: These are Irma and Mike.
Ми говоримо: This is Irma and this is Mike.

Вказівні займенники використовуються й тоді, коли ми розпочинаємо телефонну розмову, наприклад:

Hello, this is Julia, Can I speak to Anna? – Привіт, це Джулія, чи можу я поговорити з Анною?

Займенники that та those

Вказівні займенники that та those використовуються, коли ми говоримо про речі, які на даний момент знаходяться не поруч з нами, наприклад:

What is that? – Що то?
Those are very beautiful dresses. – То дуже гарні сукні.

Ми також вживаємо займенники that та those, щоб вказати на слова людини, яка щось зробила або сказала, наприклад:

Will we go to the restaurant? – Підемо в ресторан?
Yes, that is a good idea. – Так, це хороша ідея.

Зворотні займенники

Зворотні займенники (Reflexive Pronouns) використовуються коли предмет або особа виконує якусь певну дію самостійно або ця дія спрямована на самого себе, та перекладаються як “себе”, “сам”, “самі”, “сама”.

Таблиця зворотних займенників

Singular (однина)myself
yourself
himself
herself
itself
Plural (множина)ourselves
ourselves
themselves

Зворотні займенники вживаються:

 1. З прийменником by, коли ми хочемо показати, що хтось зробив щось самостійно та без допомоги:
  • He walked home by himselves. – Він йшов додому сам.
  • She baked the cake by herself. – Вона сама спекла торт.
 2. Для емоційного підсилення або для виділення чогось:
  • She mended the car herself. – Вона полагодила собі машину.
  • He baked the bread himself. – Він спік собі хліб.

Зворотні займенники не можуть бути використані після слів dress, change, bath, feel, wash та shave.

Неозначені займенники

Неозначені займенники в англійській мові (Indefinite pronouns) використовуються у тих випадках, коли достеменно не відомо про кого саме йдеться. Такі займенники не визначають ні предмет ні особу, вони лише показують що цей предмет або особа існує. Вони утворюються від простих займенників any, some та every з додаванням до них слів one, body та thing. Нижче в таблиці наведені їх приклади.

anybody – хто-небудьanyone – хто-небудьanything – що-небудь
somebody – хтосьsomeone – хтосьsomething – щось
nobody – ніхтоno one – ніхтоnothing – ніщо
everybody – всіeveryone – всіeverything – всі

Займенники one та body являються синонімами. Some та похідні від нього (something, someone, somebody) вживаються у стверджувальних реченнях:

He could see somebody. – Він міг когось бачити.

… а any та його похідні anything, anyone та anybody – у заперечних та питальних:

Anybody here? – Є тут хто-небудь?

Слід запам’ятати, що з займенниками nothing, no one та nobody не вживаються інші заперечення.

Nothing happened. – Нічого не трапилося.
Nobody came. – Ніхто не прийшов.

Взаємні займенники

Взаємні займенники в англійській мові (Reciprocal Pronouns) використовуються, коли відбувається певна дія між двома особами або більшою їх кількістю. До таких займенників відносяться each other (один одного) та one another (один одного). Традиційно each other вживається з двома особами, а one another з більшою кількістю осіб, але в сучасній англійській мові ця відмінність поступово зникає.

Martin and Julia helped one another. – Мартін та Джулія допомагали один одному.
We sent each other Christmas cards. Ми посилали один одному різдвяні листівки.

Також взаємні займенники можуть бути використані в присвійній формі:

They helped to look after each other’s children. – Вони допомагали доглядати за дітьми один одного.

Питальні займенники

Питальні займенники (Interrogative Pronouns) формують запитальні речення. Перелік питальних займенників наведений нижче в таблиці.

who – хтоwhich – який, котрий
what – щоwhatever – що
whose – чий, котрогоwhoever – хто
whichever – який

Займенник who використовується, коли питання задається про людину:

Who did see you? – Кого ти бачив?
Who lives here? – Хто тут живе?

Займенник whose використовується, коли питання задається про приналежність:

Whose book is that? – Чия то книга?
Whose flowers are those? – Чиї то квіти?

Займенник what використовується, коли питання задається про предмет:

What do you need? – Що тобі потрібно?
What is that? – Що то?

Займенник which використовується, коли постає вибір, але він є обмежений:

I have got two books. Which do you want? – Я отримав дві книги. Яку ти хочеш?

Займенники whatever, whichever та whoever використовуються, коли питання задається з обуренням або здивуванням:

Whoever is wearing my shoes? – Хто це носив моє взуття?

Відносні займенники

До відносних займенників (Relative Nouns) використовуються щоб з’єднати з головним реченням підрядне. До них відносяться:

who – котрийthat – що
whose – чиї, чия, чийwhich – котрий, що
whom – кого

Займенник who та whom використовуються коли мова йде про людей, а which – про речі. Займенник that використовується, коли мова йдеться як про печі, так і про людей.

Відносні займенники вживаються:

 • Після іменника, якщо відомо про яку людину або річ йдеться;
  The house that Mike built. – Будинок, який побудував Майк.
 • Щоб розповісти більше про річ або людину:
  My father, who was born overseas, has always been a great traveller. – Мій тато, який народився за кордоном, завжди був великим мандрівником.

Розділові займенники

За допомогою розділових займенників один предмет виділяється серед решти предметів такого ж типу. До таких займенників відносяться another та other, та означають “інші”, “інший”, “інша”, а в окремих випадках їх можна перекласти як “ще один”, “другий”.

One of the dress was black and the other – is yellow. – Одна з суконь була чорного кольору, а інша – жовтого.

Займенник other вживається з артиклем the у тому випадку, коли він змінює іменник і йдеться про обмежене число осіб або предметів.

You had two toys. The first one I see? where is the other? – У тебе було дві іграшки. Першу я бачу ,а де інша?

Займенник another вживається.з артиклем a/an, коли йдеться про необмежене число осіб або предметів.

I watched so many cartoons about animals and today is released another! – Я бачив так багато мультфільмів про тварин і сьогодні виходить ще один!

Універсальні займенники

Універсальні займенники описують групи осіб або предметів які складають одне ціле.

both – обидваevery – кожний
either – будь-якийall – всі
each – коженeverything – все

Найбільш універсальними являються займенники either та both, що означають групу з двох предметів або осіб. Either позначає цю групу як дві окремі, а both – як одне ціле.

Either of your dresses are beautiful. – Будь-яка з твоїх суконь є гарна.
Both your hands are dirty. – Обидві твої рики є брудними.

Заперечні займенники

В першу чергу слід наголосити, що два заперечних займенника в реченні бути не може. Нижче в таблиці наведений їх перелік.

neither – ні той, ні той; ні те, ні іншеno one, nobody – нікого, ніхто
no – ніякі, ніяке, ніяка, ніякийnothing – ніщо
none – жоден, ніщо, ніхто

Заперечні займенники завжди вживаються перед іменниками та не потребують використання артиклів.

Займенники none та no вживаються з будь-яким предметом та особою. None після себе часто потребує of.

None of these horror movies I like. – Жоден з цих фільмів жахів мені не подобається.

Займенник neither схожий за вживанням на either, може бути використаний тільки зі злічуваними іменниками та тоді, коли є два предмета або особи.

He had two old toys but neither was thrown out. – Він мав дві старі іграшки, але жодну не викинув.

Займенники no one та nobody вживаються лише у випадку, коли мова йде про живу істоту, а займенник nothing – з неживими предметами.

Nobody rung to him. – Ніхто не подзвонив йому.
I have nothing to do. – Мені немає що робити.

Отже, це усі групи займенників в англійській мові. Як і англійським часам, їм слід приділити велику увагу у вивченні, оскільки надзвичайно важливо розуміти в якій ситуації та який займенник слід використати в певному випадку. Сподіваюсь цей матеріал був для вас корисним.

Групи займенників в англійській мові
4.8 (95.76%) 33